Een voorproefje op het hiernamaals

 

Tijdens het verblijven in het graf krijgen we een voorproefje van wat ons staat te wachten in het Hiernamaals. Als een moslim de vragen goed heeft beantwoord, wordt hij voorbereid op het Paradijs.

 

Als een ongelovige doodgaat en hij kan de vragen niet beantwoorden, zal hij zich moeten vermaken met een voorproefje van de Hel. 

 

 

De opstanding 

 

Zoals we hebben geleerd zal op de Laatste Dag van de aarde alles en iedereen doodgaan. De aarde wordt een grote begraafplaats en iedereen zal dan de Dag des Oordeels afwachten. Om te worden berecht op de Dag des Oordeels wordt eerst iedereen weer tot leven gewekt. Dat wordt de Opstanding genoemd. Alle zielen krijgen dan een nieuw lichaam en iedereen zal dan opstaan uit zijn graf.  

 

 

Iedereen gaat herleven

 

Na de laatste dag waarop iedereen dood gaat, komt er weer een dag waarop Allah de mensen weer leven zal geven. Iedere mens vanaf Adam tot de laatste mens wordt groepsgewijs opgewekt.

Allah geeft ons een nieuw lichaam en we zullen allemaal 33 jaar zijn. We zullen geen kleren dagen en we zullen niet naar elkaar kijken. Iedereen zal zich zorgen maken op wat zijn oordeel zal zijn.

 

 

Op weg naar het oordeel 

 

De mensen zullen gedreven worden naar de plaats van de Berechting (Het Oordeel). Op weg naar die plaats zal het ontzettend heet zijn op aarde. Allah zal de zon iets dichterbij de mensen brengen waardoor het ondraaglijk warm zal worden. De mensen zullen zo erg zweten dat sommigen van hen tot aan hun enkels onder het zweet zullen baden, sommigen tot aan hun middel en anderen zullen tot aan hun nek.

 

Allah zal op die dag een schaduw maken voor mensen waarvan Hij heel veel houdt. In totaal zijn er zeven groepen mensen die hiervoor in aanmerking komen.  

 

 

De mensen in de schaduw van Allah   

 1. Rechtvaardige leiders

 2. Jonge mensen die van kleins af zijn opgegroeid in de aanbidding van Allah.

 3. Degenen van wie de harten verbonden zijn met de Moskeeën. Zij verrichten daar hun gebeden en wachten op de groep om gezamenlijk te bidden.

 4. Degenen die van elkaar houden om Allah. Zij komen bij elkaar voor Allah en zij scheiden van elkaar voor Allah.

 5. Zij die (uit liefde voor Allah) met tranen in de ogen in het geheim Allah gedenken.

 6. Zij die uit vrees voor Allah geen verkeerde dingen doen met vrouwen waarmee ze niet getrouwd zijn.

 7. Zij die bijdragen geven, zonder dat ze willen opvallen.

 

Iedereen zal op die dag gelovig zijn, maar het zal voor de ongelovigen van nu te laat zijn.  

 

  

De dag des oordeels 

 

Als iedereen opnieuw tot leven is gewekt zal de Berechting plaatsvinden. Dit gebeurt op de Dag des Oordeels. Iedereen wordt beoordeeld naar zijn daden in dit leven en iedereen wordt beloond met wat hij heeft verdiend en iedereen wordt bestraft naar wat hij verdient.

 

Op de Dag des Oordeels zullen we zeker over de volgende vier dingen worden ondervraagd:

 1. Waarmee hebben wij ons leven doorgebracht?

 2. Wat hebben wij met onze kennis gedaan?

 3. Hoe hebben wij onze rijkdom hebben verzameld en hoe hebben wij het besteed?

 4. Wat hebben wij met ons lichaam gedaan?

 

We moeten tijdens ons leven dus heel goed opletten wat we doen met deze vier dingen, om ons voor te bereiden op een goede beoordeling.  

 

 

De weegschaal (Miezaan)

 

Op de Dag des Oordeels zal Allah een soort weegschaal opstellen waarop de daden van de mensen gewogen zullen worden. Als de goede daden meer zijn dan de slechte daden dan gaat men naar het Paradijs, maar als de slechte daden meer zijn dan moet men voor straf naar de Hel.

 

Allah zegt in de Koran:  

,,Op die Dag zullen de mensen afzonderlijk voorkomen om hun daden getoond te krijgen. En wie ook maar een greintje goeds heeft gedaan, die zal het zien. En wie ook maar een greintje kwaads heeft gedaan, die zal het zien.”

 

(Koran hfst.99 verz 6-8)

 

 

Het kan ook dat Allah onze slechte daden gedeeltelijk of helemaal vergeeft, zodat we toch naar het Paradijs gaan. Maar het kan ook zijn dat Allah vele van onze daden niet heeft geaccepteerd, omdat ze niet uit ons hart kwamen. 

 

Het boek van handelingen 

 

Gedurende ons leven zijn er constant twee engelen aanwezig (kiraman katibien). Zij schrijven alles op wat zij van ons zien: Wat wij zeggen, wat wij doen,  waarnaar wij luisteren, wanneer we opstaan en slapen, hoe wij met ons lichaam omgaan enz.

 

Dit boek wordt ons op de Dag des Oordeels gegeven als een getuige van onze daden. Niemand kan op die dag iets van zijn zonde ontkennen, want alles wordt opgeschreven door de engelen die kunnen getuigen wat wij doen.

 

En hij aan wie zijn boek in de rechterhand wordt gegeven, zal zeggen: ”Komt, lees mijn boek”. Voorzeker ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan”.

 

(Koran hfst. 69 vers19-20)

 

 

Maar hij aan wie zijn boek in de linkerhand wordt gegeven, zal zeggen: ”O, was mijn boek mij maar niet gegeven. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was. O was de dood het einde maar geweest.”

 

((Koran hfst. 69 vers-25-26-27)

 

 

Verantwoording op de dag des oordeels

 

 

Op de Dag des Oordeels moeten wij verantwoording afleggen over de dingen die wij hebben gedaan in tijdens ons leven. Wij moeten verantwoording afleggen over de rechten die anderen op ons hebben, maar ook tegenover ons lichaam. Als we precies willen weten wat deze rechten zijn moeten we de Koran heel goed lezen. de belangrijkste rechten zijn die van Allah. 

 

 

De rechten van Allah 

 

Allah is onze Schepper en Hij is Degene Die recht heeft op onze toewijding en aandacht. Op de Dag des Oordeels zullen wij ons moeten verantwoorden over de rechten van Allah.

Het eerste recht dat Allah over ons heeft is dat wij niets met hem vereenzelvigen. Dat betekent dat wij niets anders naast Hem aanbidden, dat wij geen afgoden vereren en dat wij niemand anders gehoorzamen en Hem niet vergeten. Als we ons hieraan houden dan geeft Allah ons het recht op het Paradijs.

 

Daarnaast heeft Allah het recht dat wij een aantal dingen voor Hem doen. Dat wij ons houden aan de vijf zuilen van de islam zijn de belangrijkste rechten die Allah over ons heeft.

 

Hij heeft dus het recht over ons dat wij:

 

1.     In Hem geloven en in de Boodschapper die Hij heeft gestuurd.

2.     Dagelijks de gebeden voor hem verrichten.

3.     De welzijnsbijdrage (zakaat) betalen om te zorgen voor het welzijn van Zijn dienaren.

4.     Voor Hem vasten tijdens de maand Ramadan.

5.     De bedevaart verrichten als we dat kunnen.

 

Allah gaat ons verantwoordelijk stellen over al deze zaken, wij moeten bijvoorbeeld vertellen waarom wij niet hebben gebeden, waarom wij geen hoofddoek hebben gedragen. Waarom wij niet hebben gevast enz.  

 

Verder moeten we ons veratnwoorden over de volgende rechten: 

 

Voorspraak (Sjafaa'ah) 

 

Op de Dag des Oordeels kunnen bepaalde mensen Allah voor ons smeken om vergiffenis. Dit is de voorspraak die Allah aan hele speciale mensen heeft gegeven. Niemand kan dat doen behalve wie daarvoor toestemming heeft van Allah.

 

Onze profeet zei tegen zijn volgelingen:

 

“Op de Dag van de Opstanding zullen drie (groepen mensen) voorspraak doen: (deze zijn) profeten, de (godsdienst) geleerden en de sjahied.”

 

(Overleveraar Djamie' us-Sagier) 

 

 

De spijt van de mensen 

 

Op de Dag des Oordeels zullen de mensen heel veel spijt hebben van wat ze hebben gedaan. Zij zullen op de Dag des Oordeels de gevolgen zien van de slechte dingen die ze hebben gedaan. Zij zullen heel erg verdrietig worden omdat zijn niet gedaan hebben wat ze moesten doen. Vele mensen zullen Allah vragen of ze mogen terugkeren om hun slechte daden goed te maken, maar dat kan niet.

 

Deze wereld is afgelopen en het Hiernamaals zal beginnen. Als de mensen die willen terugkeren om zich te verbeteren werkelijk terug zouden keren, dan zouden ze precies hetzelfde doen als ze nu hebben gedaan. Iedereen heeft namelijk de mogelijkheid om te geloven of niet te geloven.

 

De ongelovigen zullen er spijt van hebben dat ze niet in Allah wilden geloven.

De afgodendienaren zullen er spijt van hebben dat ze valse goden hebben aanbeden.

De gelovigen met veel zonden zullen spijt van hebben zij hun tijd veel in zonde doorbrachten.

 

Niet alleen de ongelovigen zullen veel spijt hebben, maar ook moslims die niet met hun godsdienst bezig zijn geweest willen zichzelf verbeteren als het te laat is. Veel moslims zullen bijvoorbeeld spijt hebben van de volgende dingen. 

Bedenk zelf maar waar moslims nog meer spijt van kunnen krijgen.