De ondervraging in de graf

 

 

Er komen twee engelen (Munkar en Nakier) naar de begravene om hem over zijn geloof te ondervragen. De engelen weten bij voorbaat wat het antwoord zal zijn, maar ze vragen het toch.

 

De Profeet -vrede en zegen zij met hem- heeft verteld dat de engelen drie belangrijke vragen gaan stellen:

  1. Wie is jouw Heer?

  2. Wat is jouw religie?

  3. Wat weet je over de man die naar jullie was gestuurd met de boodschap van Allah (de profeet)?

Als de overleden persoon een moslim is zal hij de juiste antwoorden geven:

 

De engelen laten hem rechtop zitten en ze vragen hem: “Wie is jouw Heer?”

Hij zal antwoorden: ,,Mijn Heer is Allah!”

En ze zullen vragen: ,,Wat is jouw religie?”.

Hij antwoordt dan: ,,Mijn religie is de Islam.”

En dan zullen ze vragen ,,Wat weet je van de man die naar jullie is gestuurd met een boodschap?”

Hij zal antwoorden: ,,Hij is de Boodschapper van Allah!”

Ze zullen vragen: ,,Hoe heb je dat geleerd?”

Hij antwoordt dan: ,,Ik heb het Boek van Allah gelezen, erin geloofd en het als waarheid aangenomen.”

 

Als de overleden persoon een ongelovige (kaafir) is, zal hij in paniek raken:

 

Als iedereen van de begraafplaats is vertrokken wordt zijn ziel weer in zijn lichaam geplaatst en er zullen twee engelen komen. Deze laten hem rechtop zitten en ze vragen hem “Wie is jouw Heer?”

Hij zal dan antwoorden “O jee, o jee, ik weet het niet.”

Ze zullen hem dan vragen: “Wat is jouw religie?” en hij zal antwoorden: “O jee, o jee, ik weet het niet.”

Ze zullen dan vragen: “Wie was de man die naar jullie werd gestuurd met de boodschap van Allah?”

En weer zal hij antwoorden: “O jee, o jee, ik weet het niet.”

 

 

Een tussenfase: (Barzach)

 

De zielen van de mensen die dood zijn, worden naar een plaats gebracht die de barzach wordt genoemd. Daar blijven ze wachten tot zij een nieuw lichaam krijgen voor de Opstanding.