De hel

 

Op de Dag der Opstanding begint de eeuwigheid. Tijd zal dan niet meer bestaan en iedereen zal beoordeeld worden en berecht naar wat hij in zijn leven op aarde heeft gedaan. Daarna zal er alleen nog het verblijven in het Hiernamaals over zijn.

 

Het Hiernamaals ziet er heel anders uit dan de wereld waarin we leven. Alles zal in het Hiernamaals duidelijk zijn. Iedereen zal weten wat de waarheid is en niemand zal meer twijfelen. De goede mensen zullen verblijven in hele mooie plaatsen (het Paradijs) zij zullen blij zijn. De slechte mensen zullen verblijven in een slechte wereld (de Hel) en zij zullen straf krijgen.

 

De Hel is de verblijfplaats van degenen die Allah gaat straffen in het Hiernamaals, omdat ze slecht hebben gedaan tijdens hun leven op aarde. Het is een slechte verblijfplaats en de ongelovigen zullen daar eeuwig blijven.

 

Wie gaat naar de hel?

 

Allah heeft bepaald wie van de mensen naar het Paradijs en wie van de mensen naar de Hel zullen gaan.

De mensen die goede daden hebben gedaan zullen naar het Paradijs gaan en wie slecht heeft gedaan zal daarvoor gestraft worden in de Hel.

 

De Hel is voorbereid voor de volgende mensen:

 

1.     De ongelovigen die niet in Allah wilden geloven

2.     De ongelovigen die andere dingen dan Allah hebben aanbeden

3.     Mensen die in Allah geloven maar Hem ongehoorzaam zijn.

 

 

Hoe ziet de hel eruit? 

 

De Hel kunnen we het beste vergelijken met een planeet die bestaat uit vulkanen, brandende stenen, kokend ijzer en alles is omgeven met vuur en rook. Maar vuurspuwende bergen zijn,  smeltende stenen, en verschrikkelijke soorten vuur die wij nog nooit hebben gezien. Zo mooi als het paradijs is, zo erg is de Hel.

De Hel bestaat uit zeven verschillende niveaus. Elk niveau heeft zijn eigen soorten vuur en zijn eigen toegangsdeur. Dit zijn de zeven poorten naar de Hel. Door welke deur je ook binnengaat, je zult in de Hel terechtkomen.

 

 Het dagelijks leven in de hel 

 

Het leven in de Hel is uiterst onaangenaam, je kan er niet rusten, slapen of picknicken. Je zal er alleen maar mensen horen schreeuwen van de pijn en mensen die alleen maar met hun wonden bezig zijn. De mensen zullen nooit gezond zijn. Je zult steeds zware straffen krijgen en vele ongelukken. De mensen zullen dan niet doodgaan, ook al zullen ze dat wel wensen.

 

Voorwaar, wie tot zijn Heer komt als schuldige wacht de Hel, hij zal daarin niet sterven en niet leven.

 

((Koran hfst. 20 vers 74)

 

 

De brandstof die Allah gebruikt om de Hel op te stoken bestaat uit mensen en stenen. Je kunt het bekijken als één grote barbecue met mensen en stenen.

 

O gelovigen, red jullie zelf en jullie familie van een Vuur waarvan mensen en stenen de brandstof zijn. Daarover waken harde, strenge engelen die Allah niet ongehoorzaam zijn en doen wat hen wordt geboden.

 

((Koran hfst. 66 vers 6)

 

In de Hel is geen drinken, zoals we die kennen in dit leven. De bewoners van de Hel kunnen alleen drinken van het vocht van wonden, kokend heet water, ijskoude, stinkende vloeistof of water dat zo koud is, dat het de maag verschroeit. Onder het eten in de Hel is een vrucht die ‘Zaqqoem’ wordt genoemd. Allah vertelt hierover in de Koran.

 

Voorwaar, voor de opstandigen zal er een slecht heenkomen zijn. In de Hel zullen ze branden. Dat is pas een slechte rustplaats. Zo is het. Laten zij het maar proeven: gloeiend water en wondvocht en nog meer van dit soort stoffen.

 

((Koran hfst. 38 vers 55 – 58)

 

 

Het paradijs

 

Allah heeft het Paradijs gemaakt om de goede mensen te belonen voor wat ze hebben gedaan tijdens hun leven.

 

En van wie de weegschalen dan zwaar wegen (door goede daden), zal dan een aangenaam leven genieten.

 

(Koran hfst. 101 verz 6-7)

 

Allah zal zeggen: ,,Dat is een Dag waarop de waarachtigen baat hebben van hun waarachtigheid. Voor hen zijn er Tuinen (in het Paradijs), waar de rivieren onderdoor stromen. Zij zullen daarin voor eeuwig verblijven.” Allah is blij met hen en zij zijn blij met Allah. Dat is het grote succes!

 

(Koran hfst. 98 vers 8)

 

Wie gaat er naar het paradijs? 

 

Een woestijnarabier kwam bij de Profeet en zei: “Vertel mij over een daad die ik moet verrichten om naar het Paradijs te gaan.”

 

De Profeet -vrede en zegen zij met hem- zei: “Aanbid Allah en aanbid daarbij niemand anders, verricht de voorgeschreven verplichte gebeden (vijf keer per dag) precies zoals het hoort, betaal de welzijnsbijdrage en vast tijdens de maand Ramadan.”

 

De woestijnarabier zei: “Bij Hem Die mijn leven in Zijn Hand heeft, meer dan dit zal ik niet doen.”

 

Toen hij vertrok, zei de Profeet: “Wie een man van het Paradijs wil zien, moet naar deze man kijken.”

 

(Hadis bron: Bucharie) 

 

Onze Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede schenken) heeft gezegd: ,,Alle mensen gaan naar het Paradijs, behalve wie weigert.” Zijn vrienden vroegen toen: ,,Wie weigert er nu, o Boodschapper van Allah?”. Hij zei: ,,Wie Allah ongehoorzaam is, die heeft geweigerd.”

 

Streef naar de vergiffenis van jullie Heer en naar tuinen (van het Paradijs) die zo breed zijn als de hemelen en de aarde bij elkaar, voorbereid voor de godvrezenden.

 

Zij die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed en die hun woede inhouden en de mensen vergeving schenken. Allah houdt van degenen die goed doen.

 

En zij die als ze een slechte daad doen of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden - wie kan deze zonden vergeven behalve Allah? - en niet doorgaan met hun slechte daden tegen beter weten in.

 

Zij worden beloond met vergiffenis van hun Heer en tuinen waar de rivieren onderdoor stromen. Zij zullen daarin zij eeuwig blijven. Dat is pas een goede beloning voor degenen die ervoor werken.

 

(Koran hfst. 3 verz 133 – 137)

 

De mannen en vrouwen die zich hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de trouwe mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de nederige mannen en vrouwen, de vrijgevige mannen en vrouwen, de vastende mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en vrouwen die vaak aan Allah denken, voor hen heeft Allah vergiffenis en een geweldige beloning voorbereid.

 

(Koran hfst. 33 vers 35)

 

 

Hoe ziet het paradijs eruit? 

 

De profeet heeft gezegd dat Allah tegen Hem heeft gezegd:

 

,,Ik heb voor Mijn trouwe dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft gevoeld.”

 

En niemand weet wat voor vreugde voor hem verborgen is, als beloning voor wat zij hebben gedaan.

 

(Koran hfst. 32 vers 17)

 

 

Het mooiste wat wij ons voor kunnen stellen is nog lang niet zo mooi als het Paradijs. Allah maakt een hele nieuwe schepping en die is niet te vergelijken met deze wereld.

 

Alles zal er mooi zijn, alles is er perfect. Niemand zal klagen. Iedereen zal gelukkig zijn. Pijn en ziekte zijn dan verdwenen. Ruzie en jaloezie zullen er niet zijn. We zullen ons altijd gelukkig voelen en er zal geen eind aan komen.

 

Allah heeft alles van ons verwijderd wat we niet leuk vinden en alles wat we wensen is nog mooier dan in onze dromen. Het Paradijs is alles wat een mens zichzelf kan wensen en dan nog mooier.

 

Het Paradijs is ontzettend groot. Als je in een grote woestijn bent, stelt een klein zandkorreltje niets voor. Je kunt hem alleen zien als je van dichtbij goed kijkt. Zo is het ook met deze wereld. Bij de uitgestrektheid van het Hiernamaals stelt deze wereld niets voor. Alleen als je er midden in zit en er goed naar kijkt. Het Hiernamaals is vele malen groter en de tijd is daar onbeperkt.

 

De Tuinen der Eeuwigheid zullen zij binnengaan, waar de rivieren onderdoor stromen. Ze hebben daar wat ze maar willen. Zo beloont Allah de godvrezenden, die door de engelen zijn weggenomen als goede mensen. Zij zeggen: “Vrede zij met jullie, ga het Paradijs binnen, voor wat jullie gedaan hebben.”

 

(Koran hfst. 16 verz 31-32)

 

Er zijn gebieden in het Paradijs die zijn gemaakt van amber. De stenen van het Paradijs zijn parels, robijnen en andere edelstenen. Het water van de rivieren vloeien over parels heen.

 

De geur van het Paradijs kun je van heel erg ver weg nog ruiken. In het Paradijs zijn er wolken die even neerdalen en heerlijke geuren verspreiden over de bewoners. In het Paradijs zijn er rivieren van honing, melk en zuiver water. In het Paradijs is er een soort genotdrank die Salsabiel heet. In het Paradijs is er water van Kawsar.

 

De mensen zullen alleen voor hun plezier eten. De huizen in het Paradijs zijn paleizen. De bakstenen zijn van goud en zilver versierd met robijnen, parels en van dergelijke dingen. Het weer in het Paradijs is altijd aangenaam.

 

In het Paradijs hoeft je niet te werken zoals hier, alles is er gratis. Er is altijd vrede, plezier en vreugde. De schoonheid en het uitzicht van het Paradijs zijn nooit eerder gezien. De kleding in het Paradijs is onder andere van zijde. De voertuigen in het Paradijs zijn rode en witte paarden met vleugels.

 

De algemene naam van het Paradijs is in het Arabisch Djennah (Tuin). Het Paradijs heeft acht verschillende poorten om naar binnen te gaan. Elke poort is voor een bepaalde groep mensen. Zo is er een speciale poort voor de mensen die veel vasten en een speciale poort voor mensen die zich ten koste van hun leven voor Allah hebben ingezet.

 

De Profeet heeft gezegd: “Een vrouw die de vijf dagelijkse gebeden onderhoudt, vast tijdens de maand Ramadan, haar kuisheid bewaart en haar man gehoorzaam is, mag het Paradijs binnengaan door welke poort ze maar wil.”

 

De poorten van het Paradijs zijn natuurlijk niet zomaar deuren. Het zijn fantastisch mooie toegangen van kilometers breed en met prachtige omgeving en versieringen, je kunt er maar één keer doorheen gaan.

Het Paradijs heeft ook verschillende niveaus. Goede dienaren zoals profeten en mensen die hun leven voor Allah hebben gegeven, zullen een hele hoge graad krijgen in het Paradijs en anderen zullen een lagere graad krijgen. Maar hoe laag het ook moge zijn, het zal toch onvoorstelbaar mooi zijn.

 

 

De Profeet heeft gezegd: ,,Wie gelooft in Allah en Zijn Profeet, precies bidt zoals het hoort en vast tijdens de maand Ramadan, krijgt van Allah het recht op het Paradijs. Of hij nu vecht voor de Zaak van Allah of blijft in het land waar hij is geboren.”

 

De mensen zeiden: ,,O Profeet van Allah, zullen we de mensen dit goede nieuws vertellen?”

 

Hij zei: “Het Paradijs heeft honderd verschillende gradaties, die Allah heeft gereserveerd voor de mudjaahidien (strijders) die voor Zijn zaak vechten. En de afstand tussen twee gradaties is zoals de afstand tussen de hemel en de aarde. Dus als jullie Allah iets vragen, vraag dan voor Al Firdaus, het beste en hoogste deel van het Paradijs. Daarboven is de Troon van De Erbarmer (Allah) en daar ontspringen de bronnen van het Paradijs.”

 

(Hadis bron: Bucharie)

 

 

Het dagelijks leven in het paradijs

Zowel het Paradijs als de Hel zijn eeuwig, de dood zal er niet meer bestaan. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei hierover:

 

“Als de bewoners van het Paradijs in het Paradijs zijn en de helbewoners in de Hel zijn, zal de dood gebracht worden en (ertussen) geslacht worden. Hierna zal een stem zeggen: ,,O bewoners van het Paradijs, de dood bestaat niet meer. O bewoners van de Hel de dood bestaat niet meer." Hierdoor zal de tevredenheid van de Paradijsbewoners toenemen en de onrust van de helbewoners toenemen.”  

 

 

 

 

Voor uitgebreide informatie: De Hel en Het Paradijs.