Waarom vasten volgens de maan?

 

De maan functioneert niet alleen als een  tijdklok aan de hemel, maar is ook een bol van lessen en vermaning. De profeet Mohammed (vzmh) gaf niet voor niets het bevel om naar de maan te kijken voor het vasten? Om dit beter te begrijpen moeten we naar de Koran kijken en de instructies van God volgen:

Voorwaar, in de wisseling van dag en nacht en in al hetgeen Allah in de hemelen en op de aarde heeft geschapen zijn er tekenen voor een godvrezend volk. (Koran 10:6)

Er zijn ontelbaar veel tekenen in de hemelen en de aarde. De teken waar het over gaat zijn bewijzen van Gods bestaan; zij vertellen ons over vele eigenschappen van Allah: over Zijn bestaan, Zijn Almacht, Zijn kracht, Zijn scheppingskunst, en Zijn heerschappij over de hemelen en de aarde. Zij vertellen ook dat Allah de waarheid spreekt in de Koran, en dat op een dag het volgende leven wordt ingeluid. Echter, de teken zijn alleen weggelegd voor mensen die ze willen begrijpen:

Er zijn voorzeker, in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. (Koran 10:6)

Allah wil dat we kijken naar Zijn tekenen en dat we de waarheid inzien en de juiste conclusies uit trekken:

Hij (Allah is het) Die de zeven hemelen opeenvolgend heeft geschapen. Gij kunt geen tekort zien in de schepping van de Barmhartige. Kijk dan nog eens; ziet gij enkel gebrek? Kijk dan weer eens en dan weer eens, uw blik zal vermoeid en verzwakt tot u terugkeren. (Koran 67 2-3)

Twee van de ontelbare tekenen die direct met ons te maken hebben zijn de zon en de maan. Zij worden in de maand Ramadan speciaal onder onze aandacht gebracht. Deze twee hemellichamen zijn uiterste belangrijk voor het leven op aarde:

… Hij (Allah) doet de nacht over de dag komen en de dag over de nacht; en Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk loopt een vaste baan. Voorzeker, Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde. (Koran 39:5)

Allah wil niet dat we blind kijken naar Zijn schepping, Hij wil dat we als leerlingen onze blikken richten naar de dingen die Hij geschapen heeft:

Als inzicht en les voor iedere dienaar die zich er toe wendt. (Koran 50:9)

Dit soort lessen verschaffen inzicht en imaan. Het is uiterst belangrijk dat we de tekenen met de juiste intentie en de juiste achtergrond benaderen. Maar helaas wil niet iedereen op juiste manier kijken naar de schepping van Allah. In plaats daarvan volgt men de theorie van zichzelf of van een wetenschapper. Heel vaak bestaan zulke theorieën uit onlogische verklaringen die heel zwak zijn gegrond. Het is jammer dat men niet verder zoekt. Zij laten de waardevolle teken die zoveel imaan lessen bevatten zomaar voorbij schieten:

En hoeveel tekenen  zijn er niet in de hemelen en de aarde waaraan zij, zich afwendend, voorbijgaan! (Koran 12:105)

Hebben zij het koninkrijk der hemelen en der aarde niet bekeken? En hun termijn  waarschijnlijk nabij is gekomen? In welk woord zullen zij dan daarna geloven? (Koran 7:185)

Eén van de vele tekenen van Allah is de gunst dat Hij alles in het heelal in onze dienst heeft gesteld. Zij zorgen voor al het leven op de aarde.

Voorzeker uw Heer is Allah Die de hemelen en de aarde in zes periode schiep; daarna zette Hij Zich op de troon neer. Hij doet de nacht de dag bedekken die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld… (Koran 7:54)

De dag en nacht zijn uiterst belangrijk voor de aarde, het huidige leven op aarde zou anders onmogelijk zijn. De grootste elementen die voor de tijdwisseling zorgen zijn de zon en de maan. Iedereen weet dit, maar staat we ook stil bij de schepping en de verordening van dit geheel?  Vragen we ons wel eens af hoe die grote bollen die dagelijks in de lucht hangen daar zijn gekomen? We moeten verder kijken dan wat we zien, en er proberen lessen uit te halen. Die lessen zijn uiterst belangrijk, want zij zorgen en versterken onze imaan. Het is dus niet voor niets dat onze profeet zei:

Vast wanneer jullie de hilaal zien en stop met vasten wanneer jullie  weer de hilaal zien…..

Vasten leert ons de waarde van voedsel en kweekt respect in ons voor Allah. Want Allah heeft van alles in het werk gesteld om voedsel te laten groeien. De zon is bijvoorbeeld een van die hulpmiddelen: de zon geeft veel energie om planten enzovoort te laten groeien. Zonder de zon zou er niets kunnen groeien. Maar de zon is niet de enige dat voor ons voedsel werkt, de andere werkers zijn de wolken, water wind mest en nog vele  andere dingen die wij kennen en niet kennen. Allah heeft ook engelen in dienst gesteld die Hij taken in de natuur heeft gegeven, zij helpen aan het tot stand brengen van voedsel.

De maan speelt ook een heel belangrijke rol ons leven. Het zorgt voor eb en vloed, dat komt door de mate van aantrekkingskracht van de maan. We kunnen de maan ook zien als een soort stuur van de aarde. Het zorgt ervoor dat de aarde kan roteren en precies in haar baan rondom de zon blijft zweven.

Allah wil dat we eens stil staan bij Zijn schepping en gaan beseffen hoe belangrijk deze dingen (maan, zon enz.)voor ons zijn. De beste manier om dit te doen is door het vasten. Allah heeft de maand Ramadan hiervoor uitgekozen.