STEL JE VOOR......!

  

Zou je het geloofd hebben als iemand jou vr het leven had kunnen bereiken en tegen jou had gezegd: "Luister, je wordt straks een mens die uit vlees, bloed en botten bestaat. Je zult armen krijgen om er dingen mee te doen, je zult twee benen krijgen en niet omvallen en jezelf ermee voort te bewegen. Je zult ogen krijgen om te zien, je zult oren krijgen om geluiden mee te horen, en je zult een hart krijgen die tot je dood zal blijven kloppen. Je zult..."

Zou je het geloofd hebben als er gezegd werd: "Met jouw lichaam van vlees en bloed kom je op een grote bol te leven die in een enorme ruimte zweeft, maar overal waar je loopt lijkt het vlak. Je kan nooit ondersteboven staan, zelfs niet onderaan die bol. Op de bol is veel water maar het stroomt er niet vanaf. De bol draait om een andere grote bol van vuur (zon) en als deze beweging even zou stoppen zou de bol verbranden. Er groeien allerlei dingen op de bol die je kunt eten en waarvan je kunt groeien."

Van vlees en bloed
Zou je het geloofd hebben als er was gezegd: "De mens wordt samengesteld uit elementen van de bol en uit de mens komt de mens (baby), uit die mens komt een mens,......". Zou je al deze informatie over het leven geloofd hebben? Had je het toen jezelf kunnen voorstellen? Zou je geloofd hebben dat je van vlees en bloed zou zijn en op een bol zou wonen? Zou je geweten hebben hoe n van de duizenden kleuren die je in het leven bent tegengekomen eruit zou zien? Nu maak je alles in het echt mee!

De Hel en het Paradijs
Geloof je nu ik je zeg: "Er is een volgend leven, je zult weer een lichaam krijgen om verder te leven. In het komende leven moet je jezelf verantwoorden tegenover Hem die jou ook de eerste keer schiep. In het volgend leven is er een Hel en een Paradijs. Je kunt in het Paradijs terechtkomen, maar ook in de Hel". Stel je voor...

 

      Hij (Allah) schiep de hemelen en de aarde in waarheid, en Hij heeft u gevormd en een schone gedaante gegeven, en tot Hem is aller terugkeer.
(Koran 64:3)

 

 En tot Zijn tekenen behoort dat Hij u uit stof schiep; en ziet! gij zijt mensen die zich kunnen verspreiden.
(Koran 30:20)Wij zijn als het ware van de ene deur het leven binnengekomen en gaan via de andere deur naar de dood toe. Bij de deur des doods verlaten we voorlopig ons stoffelijk lichaam. Het lichaam is als een kledingstuk in bruikleen, met alle gevolgen van dien.

De dag zal komen dat we in onze graven wakker zullen worden. Op dat moment zullen we beseffen dat we de dood hebben meegemaakt en het eerste leven achter de rug hebben. Het zal de dag zijn waarin mensen overspoeld zullen worden door zorgen, angst en vrees. Het zal de dag zijn waar in dit leven al vrees voor was. Het zal de dag zijn waarover getwijfeld werd, de dag die ontkend werd. Het zal de Dag des Oordeels zijn, waarin de poorten van het Paradijs en de Hel open zullen zijn.

De Koran is het laatst geopenbaarde boek van God, de Almachtige, de aarde zal geen ander boek of profeet meer kennen. Met de komst van de laatste profeet, Mohammed (vzmh) is ook de laatste fase van de aarde aangebroken. God, de Almachtige, heeft de mens geschapen om Hem te aanbidden. De mens moet zich aanpassen aan de levenswijze (Islam) die God voor de mensen heeft bepaald. Het lichaam die wij na de dood weer als levenskleding terug krijgen, zal zich voor iedere daad moeten verantwoorden. Iedereen zal getoetst worden aan de wil en wetten van God. Elk daad is f voor het Paradijs f voor de Hel.

Ziet gij niet dat Allah de hemelen en de aarde in waarheid schiep? Als Hij het wil kan Hij u verdelgen en een nieuwe schepping voortbrengen.
(Koran 14:19)