Lot en vrije wil

Het onderwerp lot is het meest onbegrepen onderwerp van de Islam. De reden hiervoor is omdat men het niet goed uitzoekt hoe het nou precies zit. We kunnen het lot in het kort als volgt verduidelijken.

Lot is een van de zes geloofsvoorwaarden in de Islam.

De lot van een mens is van te voren bepaald door God.

Naast het lot van de mens is er ook een bepaalde mate van eigen keuze.

Laten we een voorbeeld geven.

Het is de lot van een mens om ergens te werken en geld te verdienen. Maar de manier waarop hij zijn verdienste uitgeeft is zijn keuze. En niet de beslissing van Allah!

Hij kan het besteden aan dingen die halaal of aan haraam zijn. De mens zal dan aangerekend worden voor de keuze die Hij heeft gedaan.

Het lot leid ons tot aan de grens waarop wij een eigen keuze moeten maken. We kunnen kiezen voor halaal of haraam, voor geloof of ongeloof, voor leugen of de waarheid. Voor behulpzaamheid of voor verstoting. Voor medelijden of genadeloosheid. God brengt ons door middel van ons lot in situatie om keuzes te maken. De keuzes vormen onze test in dit leven.

Sommige mensen vragen dan of Allah onze keuzes niet van te voren wist. Natuurlijk weet Hij het. Wij hoeven Hem over niets in te lichten. Hij weet alles van het verleden, heden en de toekomst. De uitslag van onze test is alleen een bewijs voor ons zelf. Als we niet handelen kunnen we ook geen bewijzen vormen!

Het antwoord van Imam Azaam

Een groepje mensen vroegen aan Imam Azaam: "wij hebben drie vragen voor jou! Ten eerste: "Kun je ons Allah laten zien?”

Ten tweede: "In de hel wordt er met vuur gestraft, maar hoe kunnen de djinn die uit vuur zijn geschapen met vuur gestraft worden?”

Ten derde: "Je zegt dat alles volgens de goddelijke voorbeschikking en een stukje vrije wil geschied, maar we zijn van mening dat iedereen gedwongen wordt tot zijn (haraam of halaal) daden! (door zijn lot)”.

Imam Azaam pakte een handje vol zand en strooide het in hen ogen. Zij werden kwaad en klaagden hem aan bij de plaatselijke rechter. Imam Azaam die zijn daad voor de rechter moeste verklaren zei: "Dat was mijn antwoord op hen vraag!”.

Het eerste antwoord was de pijn in hun ogen door het stof, maar zij zagen de pijn niet! Allah zien is onmogelijk, zij kunnen niet eens de pijn zien, laat staan dat zij Allah kunnen zien. De tweede antwoord is weer de pijn in hun ogen dat een handje vol aarde heef veroorzaakt, terwijl zij van aarde gemaakt zijn. (zo zal het vuur ook pijn veroorzaken bij de djinn). Ten derde; iedereen zegt dat zij (door het lot) tot hun daden gedwongen worden en vergeten daarbij hun vrije wil. Maar toen zij mij aanklaagden zeiden zij niet: "Hij is door zijn lot gedwongen om de aarde in onze ogen te strooien”.  Zij gingen ervan uit dat ik uit vrije wil handelde en klaagden mij aan.