Waarom zeggen wij InsjAllah? 

Alles in het heelal is geschapen door Allah en is afhankelijk van Hem, vanaf de elektronen in de atomen, tot en met de zonnestelsels en melkwegen. 

Het systeem dat in het heelal heerst is opgezet door Allah, alles is door Hem bepaald en alles valt onder Zijn wil en wetten. Niets beweegt zonder Zijn wil.

Hij is de Schepper, dus alles is van Hem, hoe zeer wij ook voor een land of wat dan ook vechten, het blijft altijd van Allah. Niemand behoud datgene waar hij moeite voor  heeft gedaan. Iedereen sterft, en alles gaat terug naar Allah.

Allah is de Schepper en Hij bepaald wat er gebeurt in Zijn Koninkrijk, er geschied niets zonder Zijn wil, Hij is overal van op de hoogte en Hij weet alles. 

….Willen jullie Allah over iets inlichten wat Hij in de hemelen en de aarde niet zou kennen… (Koran 10:18)

Ook de kracht waarmee wezens zijn begiftigd komt van Allah, Hij geeft dit aan ons, in bepaalde mate en voor een bepaalde tijd. Het is niet zo dat Zijn schepselen daarna onafhankelijk zijn en de vrije loop hebben, Allah heeft nog altijd gezag en macht over Zijn schepselen, Hij kan ons stoppen wanneer hij wil en laten voortleven wanneer Hij wil. Wanneer de tijd aanbreekt van sterfte, wordt al onze kracht afgenomen. Niemand is dan bij machte om zijn wil uit te voeren. 

Het is heel belangrijk om dit te weten, dit vormt een van de basiskennissen van het geloof. Zonder de juiste kennis hierover kan men heel snel in afgoderij vallen. Onze profeet maakte dit duidelijk met de volgende overlevering: 

Aboe Moesa vertelde dat de boodschapper van Allah een keer zei:  

"Zal ik jou vertellen over een schat onder de schatten van het Paradijs?”

Ik zei: "Ja, Boodschapper van Allah”.

Hij zei: "Hij zei (het is je bewust zijn van en zeggen) ‘La hawla wa la koewatta illah billah’(er is geen macht en kracht dan die van Allah)” (Boecharie en Moeslim) 

Ook in de Koran komen we verschillen de verzen tegen die mensen hierover kennis geven: 

"En er valt geen blad zonder dat Hij het weet"  (Koran 6:59) 

Allah heeft voor ieder wezen een wet bepaald, zelfs dingen die wij niet begrijpen of voor ons wreed lijken gebeuren met de toelating van Allah. Hij is in geen enkel situatie machteloos. Wat de mensen betreft, Allah wenst ons te testen en heeft ons vrije wil gegeven. Het feit dat wij een vrij wil hebben is ook de wet van Allah. Maar ook binnen de domein van vrije wil gebeurt niets zonder Zijn wil en Zijn toelating. 

Kortom alles komt van Allah. Maar Zijn wij hier bewust van. Of zeggen wij zomaar InsjAllah? 

InsjAllah betekent: ’met de wil van Allah’ of ’met toelating van Allah’. 

Maar zijn wij hier bewust van, beseffen we wel dat alles in het heelal van InsjAllah afhankelijk is. Erkennen wij dat wel? Of hebben we daar nooit goed over nagedacht?

Het moet wel, maar misschien hebben we nooit de juiste woord voor gevonden om het te uiten? Het woord hoeven wij niet uit te vinden, het bestaat al we hoeven het alleen maar te leren: INSJALLAAH 

Zelf sommige mensen die niet moslim zijn geloven op die manier, als je hen vraag: "Kan alles zomaar tot stand komen en zomaar uit zichzelf bewegen?” luid het algemene antwoord: "Nee, er moet wel iets zijn, of een kracht, die dit allemaal veroorzaakt!”

Maar als die kracht en macht niet wil dat dingen gebeuren, wie houd hem dan tegen?

Niemand, want er is maar een macht en een kracht en dat is die van Allah. En alles wat gebeurt, geschied mat InsjAllah.