Asmaa Allah al-hoesna

De 99 schone namen van Allah

 

Volgens Abu Hoeraira heeft de profeet v.z.m.h. gezegd:

Allah heeft 99 namen, wie ze (uit het hoofd leert en) reciteert, zal het Paradijs binnen gaan. (bron: Tirmiezie)  

 

1  Ar Rahmaan de Barmhartige
2  Ar Rahiem de Genadevolle
3  Al Malik de Koning
4  Al Qoeddoes de Heilige
5  As Salaam de Vredige
6  Al Moemin de Schenker van vrijheid
7  Al Moehaimin de Beschermer
8  Al Aziez de Machtige
9  Al Djabbaar de Absolute / de Onweerstaanbare
10  Al Moetakabbir de Trotse
11  Al Ghalik de Schepper
12  Al Bari de Maker
13  Al Moesawwir de Vormgever
14  Al Gaffaar de Vergever
15  Al Qahhaar de Dominerende
16  Al Wahhaab de Gever
17  Al Razzaak de Schenker van levensonderhoud
18  Al Fattaah de Opener
19  Al Aliem de Alwetende
20  Al Kabied de Begrenzende
21  Al Basit de Verruimer
22  Al Ghafied de Venederaar
23  Ar Rafie de Verheffer
24  Al Moe'iez de Schenker van eer
25  Al Moezil de Onteerder
26  As Sami de Alhorende
27  Al Basier de Alziende
28  Al Hakam de Rechter
29  Al Adl de Rechtvaardige
30  Al Latief de Goedertierende / de Subtiele
31  Al Ghabier de Bewuste
32  Al Haliem de Verdraagzame
33  Al Aziem de Grote
34  Al Gafoer de Vergever
35  As Sjakoer de Wardeerende
36  Al Aliey de Allerhoogste / de Verhevene
37  Al Kabier de Bezitter van Grootheid
38  Al Hafiez de Instandhouder
39  Al Moeqiet de Onderhouder
40  Al Hasieb de Beste Rekenaar
41  Al Djaliel de Schone / de Sublieme
42  Al Kariem de Edelmoedige
43  Ar Raqieb de Waakzame
44  Al Moedjieb de Verhoorder
45  Al Wasie de Alomvattende
46  Al Hakiem de Alwijze
47  Al Waddoed de Liefderijke / de Liefhebbende
48  Al Madjied de Luisterrijke
49  Al Baa'ies de Opwekker
50  As Sjahied de Getuige
51  Al Haq de Ware
52  Al Wakiel de Voogd/ de Verzorger
53  Al Qawiyyoe de Sterke / de Vermogende
54  Al Matien de Standvastige
55  Al Waliey de Beschermende vriend
56  Al Hamied de Prijzenswaardige
57  Al Moehsie de Optekenaar
58  Al Moebdi de Beginner
59  Al Moe'ied de Hersteller
60  Al Moehyie de Levengever
61  Al Moemiet de Doder
62  Al Hay de Levende
63  Al Kayyoem de Vanzelfbestaande
64  Al Wadjied de Vinder
65  Al Madjied de Nobele / de Glorieuze
66  Al Wahied de Enige / de Unieke
67  Al Ahad de Ene
68  Al Samad de Onafhankelijke
69  Al Qaadir de Almachtige
70  Al Moektadir de Meest machtige
71  Al Moeqaddim de Bevorderaar
72  Al Moe'aagir de Vertraager
73  Al Awwal de Eerste
74  Al Aagier de Laatste
75  Az Zahier de Openlijke
76  Al Batien de Verborgene
77  Al Walie de Regeerder
78  Al Moetaali de Meest verhevene
79  Al Bar  de Welwillende
80  At Tawaab de  Berouwaanvaardende
81  Al Moentaqiem de Vergelder
82  Al Affoew de Uitwisser van zonden
83  Ar Ra'oef de Milde
84  Malikil Moelk de Heerser van het Koninkrijk
85  Dzoel djalili  wal Ikram de Heer van glorie en eer
86  Al Moeksiet de Onpartijdige
87  Al Djamie de Verzamelaar
88  Al Ganiyyoe de Rijke
89  Al Moegnie de Verrijken
90  Al Manie de Verhinderaar
91  Ad Daar de Brenger van nood
92  An Nafie de Beguunstiger
93  An Noer het Licht
94  Al Hadie de Gids
95  Al Badie de Beginner
96  Al Baaqi de Eeuwige
97  Al Waris de Erfgenaam
98  A Rasjied de Feilloze leider
99  As Saboer de Geduldige